Elementary School, Middle School

Tiny Countries is a Great Geography iPad App for Kids

Screen Shot 2013-01-14 at 9.05.23 PM Tiny Countries for iPad is one of the most fun apps that I’ve tried in a while. The purpose of the app is to help students learn the locations of 75 countries, their capitals, their notable cities, and some of their unique geographic features. Students learn this information in a game format. The scenario of the game is this, students have to help capture the “evil” characters (the characters are farm animals) by correctly answering the questions faster than the evil characters. Before trying each of the missions students can review each of the countries by tapping on the “learn” icon in the game. Watch the video below for an overview of the game.

Tiny Countries for iPad could be a great app for elementary school students to use to learn world geography. Older students might like it too. In fact, if I hadn’t forced myself to stop after two missions I might have played the game all evening.

Photo-1_14_13,-9.04.39-PM-2

Tiny Countries for iPad is currently listed at $3.99.

Photo-1_14_13,-9.04.39-PM-5

Tags: , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tiny Countries is a Great Geography iPad App for Kids | iPad classroom | Scoop.it - January 15, 2013

    […] és un dels més diversió apps que he tastat en molt de temps. L'objectiu de l'app és ajudar els estudiants a aprendre les ubicacions de 75 països, les seves capitals, la seva notables ciutats i alguns de la seva peculiaritat geogràfica. Els estudiants aprenen d'aquesta informació en un format de joc. L'escenari del joc és això, els estudiants han de ajudar a la captura dels personatges "dolents" (els personatges són animals de granja) per correctament contestar a les preguntes més ràpid que els personatges malvats. Abans de cada una de les missions a provar els estudiants pot revisar cada un dels països donant copets a la icona d "aprendre" en el joc.  […]

  2. Tiny Countries-a Great Geography App | Go Go Learning | Scoop.it - January 15, 2013

    […] Tiny Countries for iPad is one of the most fun apps that I’ve tried in a while. The purpose of the app is to help students learn the locations of 75 countries, their capitals, their notable c…  […]

  3. Tiny Countries is a Great Geography iPad App for Kids | IPAD Apps for education | Scoop.it - January 29, 2013

    […] Tiny Countries for iPad is one of the most fun apps that I’ve tried in a while. The purpose of the app is to help students learn the locations of 75 countries, their capitals, their notable c…  […]