High School, Middle School

iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells

Screen Shot 2013-01-07 at 5.58.16 PM iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in detail by zooming in and rotating the model on your iPad. Students can learn about the parts of the cells by tapping on them to reveal their labels and a brief description of that part’s function. There are a basic, intermediate, and advanced description options. The  basic option is good for middle school students while the intermediate and advanced options are better for high school students.

Photo-1_7_13,-5.55.10-PM-1

When students view the plant cell model in iCell for iPad with or without displaying the cell wall.

Photo-1_7_13,-5.55.10-PM-4

As a free iPad app iCell is worth having students download as a reference app for their biology lessons. iCell is also available for Android.

Tags: , , ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPads in High School | Scoop.it - January 8, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 2. Biology | Pearltrees - January 8, 2013

  […] iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells […]

 3. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPad classroom | Scoop.it - January 8, 2013

  […] iCell és un app lliure IPAD desenvolupat per l'Institut Hudson alfa per a biotecnologia. L'app proporciona als estudiants amb models en 3D de les cèl lules dels bacteris, animal i vegetal. Cada model cel·lular es pot veure en detall fent un zoom en i girant el model en la seva IPAD. Els estudiants aprenguin sobre les parts de les cèl lules de donant copets en ells per revelar les seves etiquetes i una breu descripció de la funció de la part.  […]

 4. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Leadership Think Tank | Scoop.it - January 8, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 5. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | IKT och iPad i undervisningen | Scoop.it - January 8, 2013

  […] iCell és un app lliure IPAD desenvolupat per l'Institut Hudson alfa per a biotecnologia. L'app proporciona als estudiants amb models en 3D de les cèl lules dels bacteris, animal i vegetal. Cada model cel·lular es pot veure en detall fent un zoom en i girant el model en la seva IPAD. Els estudiants aprenguin sobre les parts de les cèl lules de donant copets en ells per revelar les seves etiquetes i una breu descripció de la funció de la part.  […]

 6. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPads in Education | Scoop.it - January 9, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 7. Science | Pearltrees - January 9, 2013

  […] iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells […]

 8. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Henry Wise Wood Learning Commons for Teachers | Scoop.it - January 9, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 9. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPads For Instruction | Scoop.it - January 9, 2013

  […] iCell és un app lliure IPAD desenvolupat per l'Institut Hudson alfa per a biotecnologia. L'app proporciona als estudiants amb models en 3D de les cèl lules dels bacteris, animal i vegetal. Cada model cel·lular es pot veure en detall fent un zoom en i girant el model en la seva IPAD. Els estudiants aprenguin sobre les parts de les cèl lules de donant copets en ells per revelar les seves etiquetes i una breu descripció de la funció de la part.  […]

 10. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Edupads | Scoop.it - January 9, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 11. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Education and Classroom Tools | Scoop.it - January 10, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 12. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iSCIENCE TEACHER | Scoop.it - January 10, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 13. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | 3D Virtual Worlds: Educational Technology | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 14. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | WEBOLUTION! | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 15. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Social media and education | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 16. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | mlearn | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 17. iPad Inspiration Links (weekly) | iPad Inspirations - January 14, 2013

  […] iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPad Apps for School […]

 18. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Go Go Learning | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 19. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Teach with Apps | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 20. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPads in Education Daily | Scoop.it - January 14, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 21. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Bel Air iPad Integration | Scoop.it - January 15, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 22. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPad Apps for School | Digital Media Literacy + Cyber Arts + Performance Centers Connected to Fiber Networks | Scoop.it - January 15, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in detail by zooming in and rotating the model on your iPad. Students can learn about the parts of the cells by tapping on them to reveal their labels and a brief description of that part’s function. There are a basic, intermediate, and advanced description options. The basic option is good for middle school students while the intermediate and advanced options are better for high school students. Click headline to read more–  […]

 23. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPads @ SHPS | Scoop.it - January 15, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 24. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | Reputo Diversus | Scoop.it - January 15, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 25. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | iPadsAndEducation | Scoop.it - January 16, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 26. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | 3D & Learning Things | Scoop.it - January 23, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 27. iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells | IGS iPad News | Scoop.it - February 2, 2013

  […] iCell is a free iPad app developed by the Hudson Alpha Institute for Biotechnology. The app provides students with 3D models of plant, animal, and bacteria cells. Each cell model can be viewed in d…  […]

 28. iPad apps | Pearltrees - February 2, 2013

  […] iCell for iPad Gives Students 3D Views of Cells […]